Mindway psykologi

 

Alexander Håkanson, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Medkänslofokuserad psykoterapi;
Compassion Focused Therapy - CFT

Kognitiv Beteendeterapi - KBT

Mindway psykologi är en del av Kungsplans Psykoterapi och handledning

Adress | Kungsgatan 34, 702 24 Örebro
Tel | 076 - 808 02 05
E-post | info@mindwaypsykologi.se