Tjänster


Psykologisk behandling

Psykologisk behandling erbjuds för de flesta typer av psykologiska och psykiatriska svårigheter, med ett särskilt fokus på problematik som är knuten till missnöje med sig själv och relationssvårigheter.


Handledning

Handledning med olika inriktning erbjuds för individer och grupper av omsorgspersonal, sjukvårdspersonal, psykologer, terapeuter och behandlingspersonal av olika slag.


Utbildning

Kortare och längre utbildningsinsatser erbjuds inom klinisk psykologi, kring bland annat Medkänslobaserad psykoterapi (Compassion Focused Therapy -CFT), Medveten närvaro (Mindfulness), psykologisk arbete med skam och självkritik och kliniskt psykologiskt utredningsarbete.


Utredning

Utredning och bedömning av de flesta typer av psykosociala, psykologiska och psykiatriska problematiker.

Mindway psykologi är en del av Kungsplans Psykoterapi och Handledning i Örebro.