OM MINDWAY

Mindway psykologi drivs av leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut Alexander Håkanson som är medlem i Sveriges psykologförbund och registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen.

Alexander har Psykologexamen (1996) från Umeå Universitet och psykoterapeutexamen från Stockholms Universitet (2009). Utöver detta olika vidareutbildningar, däribland klinisk sexologi, neuropsykologi, kognitiv beteendeterapi och medkänslobaserad psykoterapi från Umeå, Stockholms, Uppsala universitet samt Karolinska institutet.

Som psykolog har Alexander en bred yrkeserfarenhet inom habilitering, medicinsk rehabilitering, hjärnskaderehabilitering, öppenvårdspsykiatri, specialistenhet för dialektisk beteendeterapi, familjehemsvård, skola och privat driven psykiatri. Under mer än 20 år har Alexander arbetat med att genomföra, handleda och utbilda kring kvalificerade psykologiska och psykiatriska utredningar. Alexander har lång erfarenhet av att handleda personal inom bl.a. omsorgsverksamhet, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering, rehabiliteringsmedicin, polis, militär och företagshälsovård.

Arbetet med att driva Mindway delas av Alexander med att vara universitetsadjunkt på psykologprogrammet vid Örebro universitet där han undervisar och handleder kring utredning och psykoterapi.Mindway psykologi är en del av Kungsplans Psykoterapi och Handledning i Örebro.